Vår affärsprocess

Plexians affärsmodell bygger på partnerskap med medlemsorganisationer vars medlemmar får ett erbjudande om en uppgraderad tjänst som en del av sitt medlemskap. Genom att Plexian därmed får en i sammanhanget låg kundackvisitionskostnad kan Edge snabbt få en betydande användarbas. När Bolaget ingår i partnerskap med ett företag erbjuds Edge-kortet i både virtuell- och fysisk form. Edgekortet kan också förutom som betalkort användas som exempelvis medlemskort för identifikation/inträde beroende på de önskemål och krav som Plexians partner har.

Plexian är ett entreprenörsdrivet FinTech-bolag som verkar inom segmenten elektroniska betalningar och försäljningsdrivande lojalitetslösningar. Genom den egenutvecklade produkten Edge, har Bolaget skapat förutsättningar för säljare och köpare att mötas på ett för alla parter effektivt sätt. Med det virtuella eller fysiska Visakort Edge, med tillhörande mobilapplikation, sammankopplas konsumenter med specifika säljare genom relevanta datadrivna erbjudanden. Erbjudandena är datadrivna i avseendet att de bygger på maskinlärning som automatiserar och skräddarsyr erbjudanden baserat på unika konsumtionsbeteenden. Genom att personifiera erbjudandena med hjälp av kvalificerad transaktionsdata ökar relevansgraden för användaren vilket väsentligt ökar träffsäkerheten för säljaren.

Med hjälp av molnbaserad transaktionsdata, bäst utryckt i engelskans big data, tillåts ett säljande företag via algoritmer nå konsumenter med relevanta och personifierade erbjudanden som presenteras i Edge-applikationen varpå kortinnehavaren som är föremål för erbjudandet erhåller en återbäring (cashback) från Plexian i händelse av köp. I samband med ett utnyttjat erbjudande uppstår samtidigt en intäkt hos Plexian genom en kommission som betalas av den säljare som initialt ställt erbjudandet. Plexians partner får en ny intäktsström, medlemmen får attraktiva erbjudanden och säljaren får en effektiv kanal att erbjuda sina varor och tjänster i.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.