Vår affärsprocess

Plexian är ett fintech-bolag som verkar inom segmentet försäljningsdrivande lojalitetslösningar med kunden i fokus. Affärsmodellen bygger på att konvertera redan existerande medlemmar hos B2B partners med stora medlemsdatabaser, till användare av den egenutvecklade plattformen Edge. Genom att skriva samarbetsavtal med partners med existerande medlemmar kan Plexian få en omfattande exponering mot hundratusentals kunder och snabbt växa antalet användare av Edge till en i sammanhanget låg kostnad.

Lojalitetsplattformen Edge kan via virtuella och fysiska betalkort eller kopplade befintliga betalkort samla in transaktionsdata från användarens köp i både den fysiska och digitala miljön. Detta leder till att användaren kopplas samman med specifika handlare genom datadrivna unika erbjudanden baserat på köpmönster. På så sätt ökar relevansgraden för användaren vilket i sin tur väsentligt ökar träffsäkerheten för handlaren. Plexians partner får således en ökad förståelse för sin medlem baserat på analyser som grundar sig på kundernas transaktioner och aktiviteter på Edge. Genom en ökad förståelse kan Plexians partner engagera och aktivera sina medlemmar för att skapa lojalitet.

Med sin affärsmodell skapar Plexian användarnytta hos samtliga aktörer: användare/medlemmar, handlare och partners. Detta genom att (i) erbjuda användarna av Edge unika skräddarsydda erbjudanden, (ii) bistå handlare i att nå de potentiellt mest relevanta kunderna baserat på den finansiella data som samlas in via Edge, till en kostnad som endast uppstår vid försäljning och (iii) förse partners med en plattform som kan bistå i att driva kundengagemang.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.