Investor relations

Styrelse

Per-Ola Rosenqvist Ordförande

Styrelseordförande sedan 2020

Född: 1958

Arbetslivserfarenhet och utbildning: Per Ola Rosenqvist har arbetat med företagsledning och styrelsearbete i mer än 36 år och har sedan 2014 arbetat med de noterade bolagen ArcAroma AB, SensoDetekt AB och Optifreeze AB. Han har en utbildning inom ekonomi vid Göteborgs Handelshögskola.

Eget och närståendes innehav: 34 134 aktier genom direkt innehav i Bolaget och 127 404 aktier genom indirekt innehav i Bolaget via det helägda bolaget Ironblock AB aktier samt56 600 optioner enligt teckningsoptionsprogram av serie TO1 och 30 000 optioner enligt incitamentsprogram serie B.

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Cecilia Walensköld Ledamot

Styrelseledamot sedan 2019

Född: 1962

Arbetslivserfarenhet och utbildning: Cecilia Wallersköld har arbetat mer än 25 år som affärskonsult och i ledande roller inom ett flertal olika bolag med fokus på digitalisering och kundupplevelse. Hon har studerat systemutveckling vid Stockholms universitet samt reklam och marknadsföring vid Berghs School of Communication.

Eget och närståendes innehav: 9 333 aktier genom indirekt innehav i Bolaget via det helägda bolaget MomentZero AB samt 150 000 optioner enligt teckningsoptionsprogram av serie TO1 och 30 000 optioner enligt incitamentsprogram serie B.

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Nej

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Per-Olov Carlsson Ledamot

Styrelseledamot sedan 2021

Född: 1951

Arbetslivserfarenhet och utbildning: Per-Olov Carlsson har till och från sedan 1982 arbetat med och rapporterat till styrelsen och företagsledningar i olika företag. Han har en mastersexamen inom ekonomi från Lunds universitet och en Executive MBA från Henley Business School i London. Vidare har han studerat Executive Finance and Strategies vid Insead Business Scohool i Paris.

Eget och närståendes innehav: 30 000 optioner enligt incitamentsprogram serie B.

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Staffan Mattson Ledamot

Medgrundare till Bolaget, verksam sedan 2018, VD sedan 2019 och styrelseledamot sedan 2021

Född: 1962

Arbetslivserfarenhet och utbildning: Staffan Mattson har 15 års erfarenhet som VD och mer än 25 års erfarenhet från styrelse- och managementroller i små och stora bolag såväl nationellt som internationellt. Närmast innan han tillträdde som VD för Plexian arbetade han som managementkonsult och innan det som VD för IKANO Bank i Ryssland. Staffan Mattson har två masterexamens inom företagsekonomi, en från Lunds universitet och en från Warwick University i England.

Eget och närstående innehav: 60 aktier genom direkt innehav i Bolaget och 158 467 aktier genom indirekt innehav i Bolaget via det helägda bolaget Njordic AB samt 300 000 optioner enligt teckningsoptionsprogram av serie TO1, 520 000 optioner enligt incitamentsprogram serie A och 30 000 optioner enligt incitamentsprogram serie B.

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Nej

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej

Revisor

Mattias Lamme Revisor

PwC

 

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.