Investor Relations

Varför investera i Plexian?

1. Plexian kan genom sin affärsmodell som bygger på att konvertera redan existerande medlemmar hos B2B partners, rekrytera användare till Edge effektivt och till en i sammanhanget låg kostnad. Bolaget får således en omfattande exponering mot hundratusentals kunder och kan snabbt växa antalet användare av Edge, vilket i sin tur skapar stora tillväxtmöjligheter.

2. Plexian utgår från en redan etablerad relation och ger partnern en möjlighet att bygga såväl lojalitet som intäkter. Detta genom det redan etablerade gränssnittet mellan partnern och användaren som skapar möjligheter att snabbt växa användarbasen i Sverige genom kommande partnerskap såväl nationellt som internationellt.

3. Affärsmodellen avser att skapa användarnytta hos samtliga aktörer: användare/medlemmar, handlare och partners. Användarna av Edge får tillgång till unika skräddarsydda erbjudanden, handlare når de potentiellt mest relevanta kunderna baserat på den data som samlas in via Edge och partners får en plattform som driver kundengagemang.

Plexian är ett fintech-bolag som verkar inom segmentet försäljningsdrivande lojalitetslösningar med kunden i fokus. Affärsmodellen bygger på att konvertera redan existerande medlemmar hos B2B partners med stora medlemsdatabaser, till användare av den egenutvecklade plattformen Edge. För att maximera aktiveringen av Edge ingår Plexian överenskommelser med olika handlare av produkter och tjänster om att erbjuda unika datadrivna erbjudanden baserat på användarens köpmönster. Kostnaden för handlare som väljer Edge för att marknadsföra sina varor och tjänster är en direkt funktion av hur mycket de i slutändan säljer, där en provision per utnyttjat erbjudande utgör den huvudsakliga kostnaden. Genom att göra det enkelt för partners, handlare och medlemmar att använda Edge kan Plexian snabbt bygga en betydande databas och på så vis börja para ihop användares beteenden med datadrivna erbjudanden från handlare.

Pressmeddelanden

2023-03-17
Regulatorisk

Extra bolagsstämma i Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget"), ägde rum idag den 17 mars 2023 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Gustav Adolfs Torg 8 B, 211 39 Malmö. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet och i enlighet med tidigare offentliggjorda beslutsförslag. De huvudsakliga besluten fattade av stämman framgår nedan.

2023-02-28
Regulatorisk

Styrelsen för Plexian AB (publ), org.nr. 559109-0559 ("Bolaget") kallar härmed aktieägarna i Bolaget till extra bolagsstämma den 17 mars 2023 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Gustav Adolfs Torg 8 B, 211 39 Malmö.

2023-02-28
Regulatorisk

Styrelsen för Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") har idag föreslagit extra bolagsstämman att besluta om en riktad nyemission om högst ca 3,1 MSEK till ett antal privata investerare. Vidare har Staffansgården i Trää AB föreslagit samma extra bolagsstämma att besluta om en riktad nyemission om högst ca 1,2 MSEK till styrelseledamöter i Bolaget samt VD och vVD. Den sammanlagda emissionslikviden uppgår till högst ca 4,3 MSEK, vilket motsvarar återstående lösenlikvid för Bolagets teckningsoptioner av serie TO 7 ("Teckningsoptionerna") om cirka 3,4 MSEK samt den del av ersättningen för ingångna garantiåtaganden som ska betalas genom aktier. Vidare föreslår styrelsen att extra bolagsstämman beslutar om ett emissionsbemyndigande till styrelsen, som dock ska vara begränsat till en kapitalökning om högst 30 procent av aktierna vid tidpunkten bemyndigandet nyttjas för första gången. Kallelse till extra bolagsstämman kommer offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Senaste rapporter

Kommande händelser

maj 09 2023
Delårsrapport Q1 2023
maj 30 2023
Årsstämma 2023

IR-kontakt

Johan Möllerström CEO
ir@plexian.se

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.