Ledning

Johan Möllerström CEO

Född: 1967

Arbetslivserfarenhet och utbildning: Johan Möllerström är civilekonom med examen inom finansiellstrategi från Lunds universitet och har arbetslivserfarenhet från finansindustrin med erfarenhet att skapa affärer och inom finansförvaltning. Han har även erfarenhet från miljöteknik från sid tid i Malmberg Water, där Johan växte bolaget organiskt från 150 MSEK till 500 MSEK i omsättning under 10 år. Johan har vidare erfarenhet från affärsutveckling med kompetens inom förhandling, affärsplanering, internationella affärer, entreprenörskap och försäljningsledning. Johan arbetade senast som VD för OptiCept Technologies, ett börsnoterat bolag på Nasdaq First North Growth Market, där han var VD fram till maj 2022. Tillsammans med sin bror driver de familjens Family Office där fokus är investeringar i bolag i tidig fas.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i SensoDetect på Spotlight, Stora Eken AB, J.O.Möllerström Brothers Operation AB, JDI Management AB, Orchid Group AB, Compail AB. Styrelseledamot i Krinova. VD i Stora Eken AB, J.O.Möllerström Brothers Operation AB, JDI Management AB

Eget och närstående innehav i Plexian: 889 330 aktier

Fredrik Knutsson CCO & Vice VD

Född: 1976

Arbetslivserfarenhet och utbildning: Fredrik Knutsson har en master i Business Informatics från Internationella Högskolan i Jönköping samt Victoria University of Melbourne. Fredrik har lång erfarenhet inom mjukvaruförsäljning, senast från det amerikanska SaaS-bolaget Twilio där han var chef för affärsverksamheten i stora delar av Europa, Mellanöstern och Afrika samt ingick i den europeiska ledningsgruppen. Han har även lång konsulterfarenhet från bolag som Accenture, CapGemini och Connecta. Fredriks expertområden ligger inom strategi, ledning, försäljning, affärsutveckling och internationalisering. 

Övriga pågående uppdrag: VD i Forest Insights - data driven productivity, VD i AllMore AB. 

Eget och närstående innehav i Plexian: 938 345 aktier

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.