Investor relations

Finansiell kalender

april 14 2021
Handelsstart på First North Growth Market
augusti 25 2021
Halvårsrapport 2021
februari 17 2022
Bokslutskommuniké 2021
april 30 2022
Årsstämma 2022

April 2022.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.