Investor relations

Finansiell kalender

augusti 25 2021
Halvårsrapport 2021
februari 17 2022
Bokslutskommuniké 2021
april 30 2022
Årsstämma 2022

April 2022.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.