Finansiell kalender

februari 13 2023
Bokslutskommuniké 2022
februari 24 2023
Extra bolagsstämma
mars 17 2023
Extra bolagsstämma
maj 09 2023
Delårsrapport Q1 2023
maj 30 2023
Årsstämma 2023
augusti 24 2023
Halvårsrapport 2023
november 07 2023
Delårsrapport Q3 2023

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.