Finansiell kalender

februari 16 2023
Bokslutskommuniké 2022
november 30 2022
Extra bolagsstämma
november 23 2022
Extra bolagsstämma
augusti 25 2022
Halvårsrapport 2022
maj 05 2022
Årsstämma 2022
februari 17 2022
Bokslutskommuniké 2021

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.