Bolagsstämmor

Årsstämma den 30 maj 2023

Plexian höll årsstämma den 30 maj 2023 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Gustav Adolfs Torg 8 B, i Malmö.

Kommuniké från årsstämma
Kallelse till årsstämma
Fullmakt
Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
Årsredovisning 2022
Revisionsberättelse 2022

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.