Bolagsstämmor

Årsstämma 5 maj

Aktieägarna i Plexian  kallades till årsstämma torsdagen den 5 maj 2022 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Gustav Adolfs Torg 8 B, 211 39 Malmö.

Kommuniké från årsstämma
Kallelse till årsstämma
Fullmaktsformulär
Poströstningsformulär
Förslag till ny bolagsordning
Årsredovisning 2021
Förslag till val av styrelse vid årsstämman 

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.