Pressmeddelanden

Plexian tar nästa steg i utvecklingen

Fintech-bolaget Plexian AB ("Plexian") har beslutat att vidareutveckla bolagets affärsstrategi och därigenom utöka nyttan för användaren samt möjliggöra för fler partnerskap. Det första steget är att vidareutveckla lojalitetskonceptet genom att undersöka förutsättningarna att bli licensierad kortutgivare.

Plexian är ett fintech-bolag med fokus på användarnytta och möjligheter skapade genom open banking. Lojalitetsplattformen Edge bygger på analys av realtidstransaktioner och möjliggör för partners att lansera attraktiva och personifierade erbjudanden till sina kunder. På så sätt skapas mervärden i medlemskapet för kunderna samtidigt som också nya intäktsströmmar skapas för partners knutna till Edge.

Plexian har sedan noteringen i april 2021 följt den utstakade utvecklingsplanen och bolaget har nu nått stadiet när det blir strategiskt relevant att vidareutveckla lojalitetskonceptet och ansöka om att bli en licensierad kortutgivare. Med hjälp av licensieringen skulle Plexian också kunna hantera krediter för egen räkning, samtidigt som bolagets kostnadsbas skulle minska över tid. Härutöver skulle Plexian kunna skala upp verksamheten i egen vald takt, oberoende av tredje part.

Utöver att bli en licensierad utgivare, avser Plexian att undersöka bästa möjliga framtida lösning för återbäring kopplad till Edge-kortet. Vid varje transaktion med Edge-kortet erhåller användaren en cashback. Målsättningen är att utöka nyttan för alla användare av Edge och dessutom möjliggöra för fler partnerskap där användare ska kunna nyttja återbäringen i någon av butikerna som är anslutna till lojalitetsplattformen.

"Vi fortsätter arbeta enligt den utstakade planen och har nått en milstolpe genom att vi nu är redo att ansöka om nödvändig licensiering. När vi fått denna öppnar det upp nya möjligheter för Plexian och utökar vår affärsstrategi till att innefatta en bredare målgrupp som kan dra nytta av vår plattform. Härutöver undersöker vi för närvarande nästa steg för vår lojalitetsplattform, och hur vi kan erbjuda återbäring på bästa sätt för alla användare", kommenterar VD Staffan Mattson.

För ytterligare information kontakta:
Staffan Mattson, CEO, Plexian, staffan@plexian.se

Om Plexian
Plexian är ett FinTech bolag som grundades under 2017 med ett stort fokus på kunden baserat på affärsmöjligheter skapade genom open banking. Bolaget har utvecklat en transaktionsbaserad lojalitetsplattform - Edge - en försäljningsdrivande lojalitetsplattform som genererar erbjudanden åt kunder som använder det till plattformen hörande Visabetalkortet för sina betalningar. Den data som transaktionerna genererar används i Edge for att ge kunderna skräddarsydda erbjudanden som förbättrar den dagliga konsumtionen och ökar kundlojaliteten.

Filer för nedladdning
2022-09-26
Regulatorisk

Plexian AB (publ) ("Bolaget" eller "Plexian") har idag beslutat att vidta rättsliga åtgärder gentemot Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ) ("Norberg & Partner") för att Norberg & Partner inte betalat utestående teckningslikvid om ca 12,5 MSEK i den nyemission som offentliggjordes den 1 april 2022.

2022-09-02

Fintech-bolaget Plexian AB ("Plexian") meddelar idag att de är ett av 15 startups som kommer att delta i årets höstupplaga av Mastercard Lighthouse FINITIV.

2022-08-25
Regulatorisk

Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") offentliggör härmed halvårsrapporten för de sex första månaderna 2022. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.plexian.se). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten

2022-08-12

Fintechbolaget Plexian lanserar idag Google Pay. Användaren kan nu enkelt ansluta sitt Edge-kort till tjänsten för att betala snabbt och smidigt med sin Android mobil eller smartklocka.

2022-07-01

Fintechbolaget Plexian AB ("Plexian") har ingått avsiktsförklaring med Hub Park AB. Parternas avsikt är att undersöka möjligheterna att implementera Plexians Edge plattform i Hub Parks befintliga och kommande etableringar.

2022-06-21

Fintech bolaget Plexian lanserar idag Apple Pay vilket innebär att användaren nu kan ansluta sitt Edge-kort till tjänsten för att betala kontaktlöst med iPhone eller Apple Watch. Betaltjänsten erbjuder smidiga och säkra betalningar i butik, webbplatser och i appar.

2022-06-17

På bolagsstämman den 5 maj tog Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") in ny kraft i styrelsen i form av Henric Blomsterberg. Henric har en mycket lång erfarenhet av detaljhandel såväl traditionell handel, som online-handel och kommer därför att vara ett viktigt bidrag till den fortsatta utvecklingen av Plexians plattform Edge.

2022-05-05
Regulatorisk

Årsstämma i Plexian AB (publ) ("Bolaget") ägde rum idag den 5 maj 2022 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Gustav Adolfs Torg 8 B, 211 39 Malmö. Med stöd av tillfälliga lagregler har aktieägare även kunnat utöva sin rösträtt per post. Samtliga beslut fattades i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag, med undantag för förslaget till beslut om bolagsordningsändring respektive emissionsbemyndigande. De huvudsakliga besluten fattade av stämman framgår nedan.

2022-04-28
Regulatorisk

Styrelsen i Plexian AB (publ) ("Bolaget") offentliggör härmed sitt beslutsförslag avseende val av styrelse vid årsstämman i Bolaget den 5 maj 2022.

2022-04-04
Regulatorisk

Aktieägarna i Plexian AB (publ), org.nr 559109-0559 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 5 maj 2022 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Gustav Adolfs Torg 8 B, 211 39 Malmö.

1
2
3
4
5

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.