Pressmeddelanden

Plexian påkallar skiljeförfarande mot Norberg & Partner

Som framgår av pressmeddelande den 26 september 2022 har Plexian AB (publ) ("Bolaget" eller "Plexian") beslutat att vidta rättsliga åtgärder gentemot Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ) ("Norberg & Partner") för att Norberg & Partner inte betalat utestående teckningslikvid om ca 12,5 MSEK i den nyemission som offentliggjordes den 1 april 2022. Plexian har nu påkallat skiljeförfarande hos Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut för avgörande av tvisten.

Plexian yrkar i korthet att skiljenämnden förpliktar Norberg & Partner att till Plexian betala teckningslikviden om ca 12,5 MSEK jämte dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen och eventuella ytterligare kostnader som uppstått och kommer att uppstå för Plexian med anledning av Norberg & Partners uteblivna betalning.

Plexian ämnar att löpande uppdatera om händelseförloppet allteftersom det utvecklas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Staffan Mattson, CEO, Plexian AB (publ)

E-post: staffan@plexian.se

Om Plexian:

Plexian är ett fintech-bolag med kunden i fokus. Affärsmodellen bygger på att konvertera redan existerande medlemmar hos partners med stora medlemsdatabaser till användare av det egenutvecklade betalkortet Edge VISA. Kortet erbjuds i både virtuell och fysisk form och möjliggör datainsamling baserad på äkta transaktionsdata. För att maximera aktiveringen av betalfunktionen har Plexian överenskommelser med återförsäljare om specifika erbjudanden kopplat till Edge. Plexian grundades 2017 i Malmö. För mer information, se www.plexian.se 

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.