Pressmeddelanden

Plexian tecknar avtal med Baresso

Malmö 29 december 2022: Fintechbolaget Plexian har tecknat ett samarbetsavtal med  Baresso.se, en av Sveriges ledande e-handlare inom hår- och skönhetsvård. Avtalet innebär att Plexian kommer att hjälpa Baresso att bygga fortsatt lojalitet gentemot sina kunder genom personliga rekommendationer och fördelaktiga erbjudanden baserat på analys av transaktionsdata i plattformen Edge.

I första skedet kommer de rekommendationer som görs att omfatta Baressos egna produkter, men planen är att inom kort även kunna inkludera produkter från andra aktörer som använder Plexians lösningar.

  • Vi är väldigt glada över att Baresso valt oss som partner och att de gett oss förtroendet att fortsätta utveckla och modernisera deras lojalitetsprogram. Återkommande kunder är oerhört viktigt för alla företag av många anledningar, inte minst då de generellt sett genererar högre intäkter till företaget än nya kunder. Genom att integrera vår plattform Edge med Baressos befintliga system, kommer vi att kunna automatisera många av de processer som tidigare varit manuella, driva nya kunder och - inte minst - arbeta för ökad kundretention och lojalitet, säger Fredrik Knutsson, vice VD och CCO på Plexian.

Genom integration med Qliro i utcheckningsstadiet, ger Plexians lösning Baressos kunder en smidigare och mer personlig köpupplevelse genom rekommendationer av träffsäker relevans.

  • Konsumenter idag söker det personliga. Det är viktigare än någonsin att de känner sig sedda då de dagligen möts av spam och dåliga erbjudanden om saker de redan köpt eller inte är intresserade av. Detta är den främsta anledningen till att generiska lösningar som endast bygger på rabatter inte fungerar, säger Fredrik Knutsson. 

Baressos kundbas på uppskattningsvis 200 000 personer består huvudsakligen av slutkonsumenter men även av yrkesverksamma. Avtalet med Plexian kommer att omfatta bägge områden.

  • Vi är stolta över att kunna säga att vi fortsätter att växa även i en tid som innebär utmaningar för många företag såväl som e-handeln i stort. För att säkerställa fortsatt tillväxt kommer vi nu att satsa på att tillsammans med Plexian bygga än mer lojalitet gentemot våra kunder, befintliga såväl som nya. Att våra kunder är nöjda är absolut högst prioritet för oss. Det är kunderna som utgör grunden för vårt företag, därför är det följaktligen oerhört viktigt för oss att alltid sätta just kunden i centrum, säger Tomas Baresso, VD på Baresso.

Planerad lansering för samarbetet är under våren 2023.

Denna information är sådan som Plexian AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 december 2022 08.45 CET.


Pressbilder:
Fredrik Knutsson, vice VD och CCO Plexian:
https://www.dropbox.com/s/4m67clq2mdkisso/Fredrik%20Knutsson.jpeg?dl=0

Thomas Baresso, VD Baresso
https://www.dropbox.com/s/z3zjj0lst3ciswb/Tomas%20Baresso.jpg?dl=0

För mer information:
Fredrik Knutsson, vice VD och CCO, Plexian
T: +46 (0) 760 00 56 23
E: fredrik.knutsson@plexian.se

Lovisa Fredriksson, presskontakt
T: +46 (0) 734 33 31 10
E: lovisa@lfpr.se

Om Plexian:
Plexian är ett fintech-bolag som grundades 2017 och som verkar inom segmentet försäljningsdrivande lojalitetslösningar med kunden i fokus. Affärsmodellen bygger på att konvertera redan existerande medlemmar hos B2B partners med stora medlemsdatabaser, till användare av den egenutvecklade plattformen Edge. Medlemmen får tillgång till unika datadrivna erbjudanden baserat på köpmönster och Plexians partner kan skapa en ökad förståelse för sin kund baserat på analyser som grundar sig på kundernas transaktioner och aktiviteter på Edge. För mer information, se www.plexian.se

Om Baresso:

Baresso grundades år 1991 i Stockholm. Idag finns det 7 etablerade salonger belägna i Stockholm, Västerås och Nyköping. År 2006 grundades Baresso.se som idag är en av Sveriges ledande e-handelsplatser för hår- och skönhetsvård till yrkesverksamma såväl som konsumenter. För mer information, se www.baresso.se

2023-01-27
Regulatorisk

Malmö 27 januari 2023: Det Malmöbaserade fintechbolaget Plexian lanserar nu PlexChain, en patenterad digital valuta avsedd för att förbättra kundlojaliteten och ge en smidigare köpupplevelse. PlexChain, som är ett stablecoin, är utvecklad i samarbete med CashButler och kan användas antingen som en separat app-lösning eller som en whitelabel-tjänst som integreras i kundens befintliga system.

2023-01-26

Malmö 26 januari 2023: Fintechbolaget Plexian meddelar idag att man tagit nästa steg gällande flertalet kunddialoger och säljprocesser avseende implementering av den egenutvecklade uppdaterade plattformen Edge. Avtalen ger de nya kunderna, som befinner sig inom upplevelseindustrin, idrottsrörelsen och köpcentra/detaljhandeln, möjlighet att med hjälp av Edge bygga långsiktiga och lönsamma relationer och skapa mervärde för sina medlemmar genom att matcha dem med rätt förmån vid rätt tillfälle. 

2023-01-23
Regulatorisk

Malmö 23 januari 2023: Som en del av sin nya strategi för ökad tillväxt, utökar det Malmöbaserade fintech-bolaget Plexian sin finansiella rapportering och inför kvartalsredovisning från och med Q1 2023. Syftet är att öka transparensen och ge aktieägare såväl som andra intressenter bättre insyn i bolaget och att kontinuerligt uppdatera om dess utveckling.

2023-01-16
Regulatorisk

Plexian AB (publ) ("Bolaget" eller "Plexian") offentliggjorde den 26 september 2022 att Plexian har beslutat att vidta rättsliga åtgärder gentemot Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ) ("Norberg & Partner") för att Norberg & Partner inte betalat utestående teckningslikvid om ca 12,5 MSEK i den nyemission som offentliggjordes den 1 april 2022.

2022-12-29
Regulatorisk
2022-12-28
Regulatorisk

Styrelsen för Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet i den emission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som beslutades av extra bolagsstämma den 30 november 2022 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen tecknades till cirka 20,1 procent med stöd av uniträtter och cirka 0,7 procent utan stöd av uniträtter. Resterande garanterad del av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 29,2 procent, har tilldelats emissionsgaranter. Totalt tecknades Företrädesemissionen således till cirka 50,0 procent. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgick till 0,50 SEK per unit, motsvarande 0,50 SEK per aktie, och Bolaget tillförs således cirka 16,4 MSEK före emissionskostnader.

2022-12-22

Skräddarsydd version av lojalitetsplattformen Edge ska ge ökat mervärde till Hub Parks kunder

Malmö 22 december 2022: Fintechbolaget Plexian och fastighetsbolaget Hub Park har tecknat ett samarbetsavtal som innebär att Plexian kommer att tillhandahålla en skräddarsydd version av plattformen Edge till Hub Park och Hub Parks kunder. Genom att samla in data som sedan analyseras via Edge, som också gör det möjligt att mäta och spåra effekten av beteendeförändring, kan Hub Park erbjuda en än mer heltäckande servicelösning för sina kunder. 

2022-12-21
Regulatorisk

Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") har upprättat ett tilläggsprospekt ("Tilläggsprospektet") till det EU-tillväxtprospekt som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 1 december 2022 ("Prospektet").

2022-12-20
Regulatorisk

Malmö, 20 december 2022: Tidigare offentliggjorde Plexian AB (publ) ("Plexian") att styrelsen beslutat att Staffan Mattson ska lämna rollen som VD för bolaget med omedelbar verkan. Med anledning av detta har Staffan Mattson begärt eget utträde från Plexians styrelse.

2022-12-19
Regulatorisk

Malmö, 19 december 2022: Styrelsen för Malmöbaserade fintechbolaget Plexian AB (publ) ("Plexian") har idag beslutat att Staffan Mattson ska lämna rollen som VD för bolaget med omedelbar verkan. Som ny VD för bolaget har styrelsen utsett Johan Möllerström.

1
2
...
7
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.