Investor relations

Ledning

Staffan Mattson VD

Medgrundare till Bolaget, verksam sedan 2018, VD sedan 2019 och styrelseledamot sedan 2021

Född: 1962

Arbetslivserfarenhet och utbildning: Staffan Mattson har 15 års erfarenhet som VD och mer än 25 års erfarenhet från styrelse- och managementroller i små och stora bolag såväl nationellt som internationellt. Närmast innan han tillträdde som VD för Plexian arbetade han som managementkonsult och innan det som VD för IKANO Bank i Ryssland. Staffan Mattson har två masterexamens inom företagsekonomi, en från Lunds universitet och en från Warwick University i England.

Eget och närstående innehav: 60 aktier genom direkt innehav i Bolaget och 158 467 aktier genom indirekt innehav i Bolaget via det helägda bolaget Njordic AB samt 300 000 optioner enligt teckningsoptionsprogram av serie TO1, 520 000 optioner enligt incitamentsprogram serie A och 30 000 optioner enligt incitamentsprogram serie B.

Dennis Axnér Chief Commercial Officer

CCO sedan 2020

Född: 1968

Arbetslivserfarenhet och utbildning: Dennis Axnér har 25 års erfarenhet inom marknad, sälj och strategi. Sedan 2010 har Dennis Axnér även varit styrelseledamot i ett flertal bolag. Han har en examen från Lunds universitet.

Eget och närstående innehav: 1 539 aktier genom direkt innehav i Bolaget och 100 000 aktier genom indirekt innehav i Bolaget via det helägda bolaget Delo i Lomma AB samt 30 000 optioner enligt teckningsoptionsprogram av serie TO1.

Peter Kaiser CFO/COO

CFO sedan 2019

Född: 1979

Arbetslivserfarenhet och utbildning: Peter Kaiser har sedan 2010 varit CFO/Vice VD och tillförordnad VD i Modity Energy Trading AB. Han en magisterexamen i Företagsekonomi med inriktning mot redovisning.

Eget och närstående innehav: 94 505 aktier genom indirekt innehav i Bolaget via det helägda bolaget Peter Kaiser Invest & Consulting AB samt 150 000 optioner enligt teckningsoptionsprogram av serie TO1 och 400 000 optioner enligt incitamentsprogram serie A.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.