Pressmeddelanden

Head of Product Management rekryterad till Plexian

FinTech-bolaget Plexian som utvecklar lojalitetslösningar har stärkt sitt team med en Head of Product Management. Kristian Larsson som har ett förflutet inom IKEA Communication och Resurs Bank är en av flera strategiska rekryteringar som är på väg in i det snabbväxande bolaget.

Kristian Larsson har över 20 års erfarenhet av kommunikation och digital produktutveckling. Närmast kommer Kristian från Resurs Bank där han som Delivery Manager inom Mobile & Web rekryterade och ansvarade för UXteamet. Tidigare har Kristian även varit på IKEA Communication där han var med och byggde upp organisationen för global digital kommunikation.

- Som ansvarig för lönsamheten i de produkter Plexian lanserar är jag glad att vi får Kristian ombord. Med Kristians bakgrund får vi en stark brygga mellan kundtillämpning och teknik, säger Sami Sulieman, CCO på Plexian.

User Experience, UX, spelar en viktig roll för att kunna skapa varumärken och produkter som engagerar och ger lojala kunder.

- Den digitala produktutvecklingen har gjort stora framsteg de senaste åren där den ökande innovationstakten i digitaliseringen medför stora möjligheter. Regleringar samt ökade integritetskrav från kunder gör att företag måste bli mycket mer relevanta i sina erbjudanden för att attrahera morgondagens kunder. Kristians långa erfarenhet inom UX-driven produktutveckling kommer att bli en viktig strategisk tillgång för Plexian. Det säger Per-Anders Eriksson, CTO på Plexian.

Kristian Larsson sluter nu upp för att vara en del av den satsning som Plexian gör på lojalitetslösningar inom sport och detaljhandel.

- Jag vill driva affär, inte vara driven av en affär. I många företag är avståndet mellan beställare och produktutvecklare milsvid. Resultatet blir en sämre produkt, missnöjda kunder och en affär på tillbakagång. Det spelar ingen roll hur bra din affärsidé var från början. Du kommer att misslyckas ändå. På Plexian är produktutvecklingen innovationsdriven. Man har ett tydligt fokus på kundnyttan och produkten valideras kontinuerligt mot affärsmålen. Affär och utvecklare är del av samma produktutvecklingsteam, säger Kristian Larsson, nytillträdd Head of Product Management på Plexian.

Kontaktpersoner
Primary Contact: 

Staffan Mattson
Presskontakt
CEO
staffan@plexian.se

Plexian® is a mobile-first FinTech who will challenge financial players to offer a more flexible service. We have a solid experience from the financial industry and combine that with an entrepreneurial mind. Our vast network allows us to work with the best service providers for the Plexian platform. We are Making Fans!

Filer för nedladdning
2021-03-31

Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") offentliggör härmed utfallet av erbjudandet av units i Bolaget i samband med noteringen av Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO2 på Nasdaq First North Growth Market ("Erbjudandet").

Intresset för att teckna units i Plexian har varit stort och erbjudandet blev betydligt övertecknat. Erbjudandet, sett till antalet tillgängliga units[1], tecknades cirka 5 gånger. De inkomna anmälningarna är fördelade på cirka 800 konton.

Mot bakgrund av det stora intresset har styrelsen beslutat om att genomföra en övertilldelningsemission om ytterligare 50 000 units i samband med noteringen.

2021-03-15

Styrelsen i Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") offentliggör idag sin avsikt att genomföra notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market ("First North") och att i anslutning till noteringen erbjuda allmänheten i Sverige och institutionella investerare möjligheten att teckna sig för högst 950 000 units, bestående av nya aktier som Bolaget emitterar genom beslut från styrelsen med stöd av bemyndigande från årsstämman den 3 mars 2021 samt teckningsoptioner av serie TO2 som innehas av Bolaget ("Erbjudandet"). Vid stort intresse har styrelsen möjlighet att tilldela upp till ytterligare 50 000 units i en så kallad övertilldelningsemission. Styrelsen har med anledning av Erbjudandet upprättat ett EU-tillväxtprospekt som idag godkänts av Finansinspektionen. Anmälningsperioden för att delta i Erbjudandet löper från och med den 16 mars 2021 till och med den 30 mars 2021 och preliminär första handelsdag för Bolagets aktie på First North är den 14 april 2021.

2020-01-10

Fitness24Seven har utmanat gymbranschen sedan starten genom att hela tiden anpassa sitt koncept efter marknaden. Man var tidiga i Sverige med att slopa bindningstider, ha öppet dygnet runt och införa tjejgym. Nu går man ett steg längre och lanserar en lojalitetslösning för sina drygt 300 000 medlemmar i Sverige tillsammans med Malmöbaserade FinTech-bolaget Plexian. Genom sitt samarbete ska Plexian och Fitness24Seven lansera attraktiva och personifierade erbjudanden till alla Fitness24Sevens medlemmar genom lojalitetsplattformen Edge.

2018-10-04

FinTech-bolaget Plexian som utvecklar lojalitetslösningar har stärkt sitt team med en Head of Product Management. Kristian Larsson som har ett förflutet inom IKEA Communication och Resurs Bank är en av flera strategiska rekryteringar som är på väg in i det snabbväxande bolaget.

1
2
3
4
5

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.