Pressmeddelanden

Plexian släpper årsredovisning för verksamhetsåret 2022

Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget"), leverantör av datadrivna lojalitetslösningar, offentliggör härmed årsredovisningen för verksamhetsåret 2022. Årsredovisningen finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.plexian.se

Under 2022 har Plexian bland annat lanserat sin patenterade digitala valuta PlexChain som är avsedd för att förbättra kundlojaliteten och ge en smidigare kundupplevelse. De har även lanserat en handelsplats för uppförsäljning som med hjälp av AI ska ge bättre och mer relevanta kunderbjudanden. Utöver avtal med Baresso och med Hub Park är bolaget i dialog med ett flertal potentiella kunder och partners gällande samarbete och ser möjlighet till ett kassapositivt flöde per månad från och med i höst.

- Plexian har under alldeles för lång tid brottats med för höga omkostnader, vilket har varit ohållbart. Något av det första jag gjorde när jag tillträdde som VD i slutet av 2022 var att städa bolaget på kostnader och dra ner på burn raten, vilket gör att vi idag är betydligt mer kostnadseffektivt bolag. Med färdigställandet av vår plattform Edge 2.0 samt ökat fokus kring försäljning, kombinerat med ett stort behov av modernare lojalitetslösningar ser vi mycket ljust på framtiden, säger Johan Möllerström, VD på Plexian.

2022 i siffror:

  • Koncernens intäkter uppgick till 250 KSEK (2 118 KSEK).
  • Rörelseresultatet uppgick till -46 279 KSEK (-28 154 KSEK).
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -1,8 SEK (-1,26 SEK).
  • Periodens kassaflöde uppgick till -25 467 KSEK (22 790 KSEK).
  • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 1 179 KSEK (26 646 KSEK).

Väsentliga händelser under perioden

- Johan Möllerström utses till ny VD. Johan är civilekonom med examen inom finansiell strategi från Lunds universitet. Han besitter erfarenhet och kompetens inom förhandling, affärsplanering, internationella affärer, entreprenörskap och försäljningsledning. Han har även lång erfarenhet av scaleups och affärstillväxt.
- Fredrik Knutsson rekryteras som CCO & Vice VD. Fredrik kommer senast från det amerikanska mjukvaruföretaget Twilio där han var chef över affärsverksamheten i Norden, Benelux, Iberia och Italien.
- En ny strategi och ett nytt besparingsprogram lanseras med målet att få ner bolagets negativa kassaflöde (burn rate) till 1 MSEK.
- Avtal tecknas med Baresso, en av Sveriges ledande e-handlare inom hår- och skönhetsvård, samt med fastighetsbolaget Hub Park.
- Periodens emissioner har tillfört 44 872 KSEK till bolaget i eget kapital, vilket tillfört 15 025 KSEK i likvida medel efter justering för emissionskostnader.
- Sami Sulieman väljs in som ny medlem i styrelsen. Sami har lång erfarenhet som entreprenör och av att äga, bygga samt driva bolag inom olika branscher, inte minst inom finansbranschen. Han är även en av medgrundarna till Plexian.

Väsentliga händelser efter periodens slut

- Överenskommelse i tvistemålet med Norberg & Partner Sustainable Group som går in som största ägare i Plexian med 15,7 procent av aktierna. Förlikningen på totalt tio miljoner säkerställer finansiering för minst tolv månader framöver.

För ytterligare information:
Johan Möllerström, VD Plexian
T: +46 (0) 768 86 81 78
E: johan.mollerstrom@plexian.se

Om Plexian:

Plexian grundades 2017 i Malmö och verkar inom segmentet försäljningsdrivande lojalitetslösningar med kunden i fokus. Genom den egenutvecklade plattformen EDGE skapas unika datadrivna erbjudanden baserat på AI, tidigare transaktioner och köpmönster. Två av funktionerna i EDGE är den digitala valutan PlexChain och verktyget EDGE Publish. Sedan 2021 är Plexian börsnoterat på Nasdaq First North. För mer information, se www.plexian.se.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.