Pressmeddelanden

Plexian rekryterar säljare från Twilio

Malmö 27 mars 2023: Det Malmöbaserade fintech-bolaget Plexian rekryterar Sarah-Louise Fristedt till att arbeta med bolagets sälj- och affärsutveckling. Sarah-Louise kommer senast från Twilio där hon arbetade med försäljning på den internationella marknaden samt ansvarade för företagets A2P-partnerrelationer.

Plexian befinner sig i en kommersiell fas med fokus på sälj och ökad tillväxt. Bolaget har under den senaste tiden dragit ner på sin burnrate och allokerar nu om kostnader från teknikutveckling till försäljning och affärsutveckling. Rekryteringen av Sarah-Louise Fristedt är ett steg för bolaget att ta ytterligare marknadsandelar och expandera företagets sälj- och affärsutvecklingsfunktion. 

 - Plexian är en oerhört spännande aktör inom lojalitetssegmentet med en enorm tillväxtpotential. Jag ser fram emot att få vara en del av den resa som bolaget står inför och skapa mervärde för företag och deras medlemmar, både i Sverige och internationellt, säger Sarah-Louise Fristedt.

Plexian lanserade nyligen en uppdaterad version av den egenutvecklade plattformen Edge 2.0 och även en patenterad digital valuta, PlexChain; två produkter som de ser stor efterfrågan på och intresse för från marknaden. Under 2023 är bolagets planer att fortsätta generera tillväxt och ingå nya kundavtal. I dagsläget är Plexian i dialog med 12 potentiella partners och kunder angående avtal.

- Då vi har fullt fokus på sälj och kundbearbetning är vi mycket glada över att få välkomna Sarah-Louise till Plexian. Hon är en vass säljare som har stor erfarenhet av mjukvaruutveckling och scale-ups såväl som från bankvärlden som är ett av de segment vi kommer att satsa på framöver, säger Fredrik Knutsson, vice VD på Plexian.

 Denna information är sådan som Plexian AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 mars 2023 08.15 CEST.

För mer information:
Fredrik Knutsson, vice VD Plexian
E: fredrik.knutsson@plexian.se
T: +46 (0) 760 00 56 23


Lovisa Fredriksson, presskontakt
E: lovisa@plexian.se
T: +46 (0) 734 33 31 10 

Om Plexian

Plexian är ett fintech-bolag som grundades 2017 och som verkar inom segmentet försäljningsdrivande lojalitetslösningar med kunden i fokus. Affärsmodellen bygger på att konvertera redan existerande medlemmar hos B2B partners med stora medlemsdatabaser, till användare av den egenutvecklade plattformen Edge. Medlemmen får tillgång till unika datadrivna erbjudanden baserat på köpmönster och Plexians partner kan skapa en ökad förståelse för sin kund baserat på analyser som grundar sig på kundernas transaktioner och aktiviteter på Edge. För mer information, se www.plexian.se.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.