Pressmeddelanden

Plexian och Skånes Fotbollförbund ingår avtal för ett stärkt föreningsliv

Fintechbolaget Plexian AB ("Plexian") har idag ingått ett avtal med Skånes Fotbollförbund ("SkFF"). Samarbetet innebär att parterna tillsammans avser hjälpa det lokala föreningslivet genom att skapa ett koncept där de cirka 350 fotbollsklubbarna i Skåne, som tillsammans har cirka 50 000 licensierade spelare, och deras familjer samt andra till klubben och spelaren närstående erbjuds tillgång till Plexians lojalitetsplattform Edge med det gemensamma målet att stärka föreningarnas ekonomi.

Det lokala föreningslivet har varit, och är fortfarande, negativt påverkat av Covid-19-pandemin och därmed har även ekonomin för föreningarna påverkats negativt. Fintechbolaget Plexian har utvecklat betalningsplattformen Edge som använder transaktionsdata för att skapa verkligt relevanta kampanjer för alla användare. Edge gör kampanjerna tillgängliga via alla kanaler, både digitala och fysiska och betalning sker genom Edge Visa.

Plexian och SkFF har nu etablerat ett samarbete där Edge-plattformen ska erbjudas till de anslutna fotbollsföreningarna och deras medlemmar. Syftet är att stärka föreningarna och deras medlemmar genom att skapa möjligheter till bra erbjudanden som gör att föreningarna kan få ökade intäkter och medlemmarna fler bra erbjudanden.

Konceptet baseras på attraktiva erbjudanden från partners till den lokala fotbollsföreningen, fotbollsförbundet eller Plexian, som riktas till föreningsmedlemmarna och deras närstående. När betalning sker med Edge-kortet skapas dessutom en intäkt som tillfaller den förening medlemmen har valt att koppla sig till och därmed stödja.

I det första steget kommer ett pilotprojekt att genomföras med ett mindre antal föreningar, för att i nästa fas kunna rullas ut till samtliga skånska fotbollsföreningar som vill ansluta sig. Totalt finns cirka 350 anslutna fotbollsföreningar som tillsammans har cirka 50 000 licensierade spelare. Även närstående till de licensierade spelarna kommer att kunna nyttja Edge och därmed stödja den förening de själv väljer.

"Självklart känns det här som en otroligt rolig och spännande möjlighet. Det är få företag eller organisationer som har så hög grad av medlemmar med kärlek till varumärket eller aktiviteten, som just idrottsföreningar. För oss på Plexian är det mycket inspirerande att kunna bidra till att förbättra förutsättningarna för en god dialog mellan klubbarna, deras medlemmar och supporters, men också med deras sponsorer och partners. Vi lägger också ytterligare en avgörande bit i vårt pussel att bygga ett starkt fundament för vår Edge-plattform. Fotbollen som ligger nära hjärtat och passionen kompletterar boendet och dagligvaruhandeln som också utgör mycket stora delar av våra användares vardag.", kommenterar Staffan Mattson, VD på Plexian.

"Det känns väldigt spännande att kunna ta detta steg och ge våra medlemmar - föreningarna - möjligheten att etablera nya möjligheter att finansiera sina verksamheter och dessutom ge deras medlemmar bra erbjudanden. Möjligheten för en fotbollsfamilj att helt plötsligt kunna få personligt riktade erbjudanden baserat på köpmönster och samtidigt stödja den lokala fotbollsföreningen känns väldigt bra", kommenterar Peter Ekvall, VD på Skånes Fotbollförbund.

Denna information är information som Plexian AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 december 2021 kl. 12.30.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se. Plexians aktie handlas sedan april 2021 på First North.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Staffan Mattson, VD Plexian AB (publ)
E-post: staffan@plexian.se

Om Plexian

Plexian är ett FinTech bolag som grundades 2017 med ett fokus på kunden baserat på möjligheter skapade genom "open banking". Plexians affärsmodell bygger på att konvertera redan existerande medlemmar hos partners med stora medlemsdatabaser, till användare av det egenutvecklade betalkortet Edge VISA. Kortet erbjuds i både virtuell och fysisk form och möjliggör datainsamling baserad på äkta transaktionsdata. För att maximera aktiveringen av betalfunktionen har Plexian överenskommelser med merchants om att erbjuda specifika erbjudanden kopplat till Edge.

Filer för nedladdning
2022-01-18
Regulatorisk

I samband med upptagandet till handel av aktierna i Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") under mars 2021 emitterade Bolaget units inkluderande teckningsoptioner av serie TO2 ("Teckningsoptionerna"). Nyttjandeperioden för Teckningsoptionerna har inletts och löper fram till och med den 28 januari 2022, under vilken en (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Plexian till en teckningskurs per aktie om 5,19 SEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga utestående 1 500 700 Teckningsoptioner tillförs Plexian cirka 7,8 MSEK före emissionskostnader. För att Teckningsoptionerna inte skall förfalla utan värde krävs det att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 28 januari 2022, alternativt säljer Teckningsoptionerna senast den 26 januari 2022. Observera att vissa förvaltare begär svar från sina depåkunder innan den 28 januari 2022. Innehavare av Teckningsoptioner bör därför ta kontakt med sina respektive förvaltare i god tid innan sista dag för teckning.

2022-01-07

VD och Ledningsgruppen ökar sina aktieinnehav i Plexian AB.

2021-12-22

Fintechbolaget Plexian AB ("Plexian") har idag ingått ett avtal med Skånes Fotbollförbund ("SkFF"). Samarbetet innebär att parterna tillsammans avser hjälpa det lokala föreningslivet genom att skapa ett koncept där de cirka 350 fotbollsklubbarna i Skåne, som tillsammans har cirka 50 000 licensierade spelare, och deras familjer samt andra till klubben och spelaren närstående erbjuds tillgång till Plexians lojalitetsplattform Edge med det gemensamma målet att stärka föreningarnas ekonomi.

2021-11-29

För att ytterligare förfina erbjudandet på plattformen Edge kommer Plexian tillsammans med Cashbutler AB att utveckla en ny DC-teknologi (Digital Currency). Målet med teknologin, som baseras på blockkedjeteknik, är att kunna "prägla" och ge ut en egen digital valuta (company coins) till partners. Den strategiska avsikten Plexian främst har med DC-teknologin är att integrera den med Edge plattformen. Ambitionen är dock att även kunna leverera teknologin som en fristående tjänst.

2021-11-18

Förtydligande kring PM "Plexian och Coop tar nästa steg" daterat 17 november 2021

2021-11-17
Regulatorisk

Coop Sverige och Plexian har efter att ha genomfört en gemensam förstudie bestämt att gå vidare i dialogen om det framtida samarbetet.

2021-11-15
Regulatorisk

Fintechbolaget Plexian AB ("Plexian") meddelar idag att bolaget och HSB Malmö ekonomisk förening ("HSB Malmö") har tecknat en avsiktsförklaring med målsättningen att integrera Edge-plattformen i HSB Malmös medlemsprogram.

2021-10-27
Regulatorisk

Extra bolagsstämma i Plexian AB (publ) ("Bolaget"), ägde rum idag den 27 oktober 2021 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Gustav Adolfs Torg 8 B, 211 39 Malmö. Stämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens förslag.

2021-10-11

Styrelsen för Plexian AB (publ) ("Bolaget" eller "Plexian") har, enligt separat kallelse, idag kallat till extra bolagsstämma den 27 oktober 2021 för beslut om incitamentsprogram till dels Bolagets ledande befattningshavare och övriga anställda om högst 1 860 000 teckningsoptioner, dels till styrelsens ledamöter om högst 120 000 teckningsoptioner. Aktieägarna Martin Linde via bolag, Alexander Schoeneck privat och via bolag, Jinderman & Partners AB, Sebastian Clausin privat och via bolag, Tobias Ekelin privat och via bolag samt Malmö Tech Invest AB som representerar ca 37,90 procent av aktierna och rösterna i Bolaget har meddelat att de stödjer beslutsförslagen.

2021-10-11
Regulatorisk

Styrelsen för Plexian AB (publ), org.nr. 559109-0559 ("Bolaget" eller "Plexian"), kallar härmed aktieägarna i Bolaget till extra bolagsstämma den 27 oktober 2021 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Gustav Adolfs Torg 8 B, 211 39 Malmö.

1
2
3

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.