Pressmeddelanden

Plexian och Cashbutler ingår avtal för att utveckla kundspecifika digitala valuta-lösningar

För att ytterligare förfina erbjudandet på plattformen Edge kommer Plexian tillsammans med Cashbutler AB att utveckla en ny DC-teknologi (Digital Currency). Målet med teknologin, som baseras på blockkedjeteknik, är att kunna "prägla" och ge ut en egen digital valuta (company coins) till partners. Den strategiska avsikten Plexian främst har med DC-teknologin är att integrera den med Edge plattformen. Ambitionen är dock att även kunna leverera teknologin som en fristående tjänst.

"Vi har länge sett möjligheterna i att använda en digital valuta som en del av ett lojalitetsprogram i stället för eller som ett komplement till poäng eller motsvarande. Förutsättningarna för att göra detta tillsammans med Cashbutler finns nu och vi har redan märkt av det stora intresse som finns för de lösningar vi håller på att utveckla. Det känns verkligen som att vi tillsammans skapar unika möjligheter, med våra olika spetskompetenser" säger Staffan Mattson VD på Plexian.

"Vi ser en enorm potential i utvecklingen av kundspecifika digitala valutor tillsammans med Plexian, vilket kommer att bli den mest attraktiva elektroniska token lösningen. Sammantaget har vi en komplett Fintech lösning med Cashbutlers dynamiska DC system och Plexians Edge plattform. Plexian är en väldigt naturlig och lämplig partner för oss som kan bidra med teknologiskt, kommersiellt och operativt kunnande" säger Jan Lindqvist VD och medgrundare på Cashbutler.

"Om vi tittar på tjänstesektorn, specifikt vad avser evenemang, event och konserter, skulle fördelarna och uppsidan vara mycket stor vid användning av teknologin. Vi ser en mycket stor potential eftersom traditionella betalsystem i sammanhang där det under begränsad tid och inom ett avgränsat fysiskt utrymme med många besökare, inte ger den nödvändiga flexibiliteten. Det blir också svårt att etablera den tvåvägskommunikation mellan kund och arrangör som vi skulle kunna tillhandahålla med DC-teknologi" säger Staffan Mattson vidare.

Digitala valutor är ett begrepp som används flitigt men då oftast i sammanhang kopplade till Bitcoin, Ethereum eller andra typer av "kryptovalutor". Målsättningen Plexian har med sin ambition är dock en helt annan och bygger på säkert användande utan spekulation där en underliggande traditionell valuta ligger till grund för den finansiella tryggheten för användaren. Stablecoins stöds av fiatvalutor såsom till exempel svenska, danska och norska kronor, pund eller euro. Tanken är att till skillnad från kryptovalutor som Bitcoin, så förblir Stablecoins stabila i direkt korrelation med den underliggande fiatvaluta som supporterar dem.

"Plexian arbetar med hantering och analys av transaktionsdata. Vi är övertygade om att DC-teknologi, som i sin uppbyggnad är säker men extremt flexibel och som kan skräddarsys efter våra partners och användares unika önskemål, kommer att göra det möjligt för oss att göra en ännu bättre leverans. Vår målsättning är som vanligt att skapa lösningar som användaren verkligen vill ha" avslutar Staffan Mattson.

Samarbetet resulterar initialt i ett samägt bolag i vilket Cashbutlers Europa-patenterade DC-system kommer landa och fortsätta att utvecklas i.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se.

För ytterligare information, kontakta:

Staffan Mattson, CEO, Plexian
E-post: staffan@plexian.se

Om Plexian

Plexian är ett FinTech bolag som grundades under 2017 med ett stort fokus på kunden baserat på affärsmöjligheter skapade genom open banking. Bolaget har utvecklat en transaktionsbaserad lojalitetsplattform - Edge - en försäljningsdrivande lojalitetsplattform som genererar erbjudanden åt kunder som använder det till plattformen hörande Visabetalkortet för sina betalningar. Den data som transaktionerna genererar används i Edge för att ge kunderna skräddarsydda erbjudanden som förbättrar den dagliga konsumtionen och ökar kundlojaliteten.

Filer för nedladdning
2022-02-17
Regulatorisk

Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") offentliggör härmed bokslutskommunikén för 2021. Bokslutskommunikén finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.plexian.se). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

2022-02-01
Regulatorisk

Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet av utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2 ("Teckningsoptionerna") som inkluderades i de units som emitterades i samband med upptagandet till handel av Bolagets aktier under mars 2021. Teckningsoptionerna tecknades till cirka 45 procent och Plexian tillförs cirka 3,5 MSEK före emissionskostnader.

2022-01-18
Regulatorisk

I samband med upptagandet till handel av aktierna i Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") under mars 2021 emitterade Bolaget units inkluderande teckningsoptioner av serie TO2 ("Teckningsoptionerna"). Nyttjandeperioden för Teckningsoptionerna har inletts och löper fram till och med den 28 januari 2022, under vilken en (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Plexian till en teckningskurs per aktie om 5,19 SEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga utestående 1 500 700 Teckningsoptioner tillförs Plexian cirka 7,8 MSEK före emissionskostnader. För att Teckningsoptionerna inte skall förfalla utan värde krävs det att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 28 januari 2022, alternativt säljer Teckningsoptionerna senast den 26 januari 2022. Observera att vissa förvaltare begär svar från sina depåkunder innan den 28 januari 2022. Innehavare av Teckningsoptioner bör därför ta kontakt med sina respektive förvaltare i god tid innan sista dag för teckning.

2022-01-07

VD och Ledningsgruppen ökar sina aktieinnehav i Plexian AB.

2021-12-22

Fintechbolaget Plexian AB ("Plexian") har idag ingått ett avtal med Skånes Fotbollförbund ("SkFF"). Samarbetet innebär att parterna tillsammans avser hjälpa det lokala föreningslivet genom att skapa ett koncept där de cirka 350 fotbollsklubbarna i Skåne, som tillsammans har cirka 50 000 licensierade spelare, och deras familjer samt andra till klubben och spelaren närstående erbjuds tillgång till Plexians lojalitetsplattform Edge med det gemensamma målet att stärka föreningarnas ekonomi.

2021-11-29

För att ytterligare förfina erbjudandet på plattformen Edge kommer Plexian tillsammans med Cashbutler AB att utveckla en ny DC-teknologi (Digital Currency). Målet med teknologin, som baseras på blockkedjeteknik, är att kunna "prägla" och ge ut en egen digital valuta (company coins) till partners. Den strategiska avsikten Plexian främst har med DC-teknologin är att integrera den med Edge plattformen. Ambitionen är dock att även kunna leverera teknologin som en fristående tjänst.

2021-11-18

Förtydligande kring PM "Plexian och Coop tar nästa steg" daterat 17 november 2021

2021-11-17
Regulatorisk

Coop Sverige och Plexian har efter att ha genomfört en gemensam förstudie bestämt att gå vidare i dialogen om det framtida samarbetet.

2021-11-15
Regulatorisk

Fintechbolaget Plexian AB ("Plexian") meddelar idag att bolaget och HSB Malmö ekonomisk förening ("HSB Malmö") har tecknat en avsiktsförklaring med målsättningen att integrera Edge-plattformen i HSB Malmös medlemsprogram.

2021-10-27
Regulatorisk

Extra bolagsstämma i Plexian AB (publ) ("Bolaget"), ägde rum idag den 27 oktober 2021 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Gustav Adolfs Torg 8 B, 211 39 Malmö. Stämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens förslag.

1
2
3
4
5
6

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.