Pressmeddelanden

Plexian deltar i årets höstupplaga av Mastercard Lighthouse FINITIV

Fintech-bolaget Plexian AB ("Plexian") meddelar idag att de är ett av 15 startups som kommer att delta i årets höstupplaga av Mastercard Lighthouse FINITIV.

Mastercard Lighthouse är ett innovationsprogram som kombinerar energin och innovationskraften från fintechföretag med stabiliteten och distributionsnätverk hos stora finansiella tjänsteföretag. Syftet är att bygga partnerskap som stärker hela ekosystemet i Norden och Baltikum. Till hösten har 15 konkurrenskraftiga fintechföretag valts ut för att utforska partnerskap med Mastercard, AWS, de nordiska och baltiska bankerna, men också med varandra.  

"Vi är stolta och glada över att vara ett av de utvalda företagen som får delta i höstens upplaga av Mastercard Lighthouse FINITIV program.  Det har varit en ansökningsprocess där vi har förstått att mer än 1000 företag granskades i Norden och i Baltikum.  Att vara ett av de 15 bolag som blivit utvalt är såklart motiverande. Vi vet att vi har hittat en unik modell där vi utvecklat framtidens lojalitetsprogram. Nu får vi bekräftelse igen om att det är så. Vi ser en stor potential med att få delta i programmet där vi får möjlighet att tillsammans med Mastercard och deras partners utforska nya möjligheter att bli ännu bättre", kommenterar Staffan Mattson, VD på Plexian.

"Detta är en förträfflig möjlighet att hitta nya samarbeten och få mer kunskap från olika delar av ekosystemet. Vi ser ett ökat intresse för lojalitetslösningar som drivs av ny smart teknik och Mastercard Lighthouse FINITIV programmet blir en plats där fintech företag med olika perspektiv får möjligheten att mötas och inspireras av varandra", säger Lina Andolf-Orup, CCO på Plexian.

 Läs mer här om årets höstupplaga av Mastercard Lighthouse FINITIV

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Staffan Mattson, VD Plexian AB (publ)
E-post: staffan@plexian.se 

Om Plexian

Plexian är ett FinTech bolag som grundades 2017 med ett fokus på kunden baserat på möjligheter skapade genom "open banking". Plexians affärsmodell bygger på att konvertera redan existerande medlemmar hos partners med stora medlemsdatabaser, till användare av den egenutvecklade plattformen Edge.

Filer för nedladdning
2022-09-26
Regulatorisk

Plexian AB (publ) ("Bolaget" eller "Plexian") har idag beslutat att vidta rättsliga åtgärder gentemot Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ) ("Norberg & Partner") för att Norberg & Partner inte betalat utestående teckningslikvid om ca 12,5 MSEK i den nyemission som offentliggjordes den 1 april 2022.

2022-09-02

Fintech-bolaget Plexian AB ("Plexian") meddelar idag att de är ett av 15 startups som kommer att delta i årets höstupplaga av Mastercard Lighthouse FINITIV.

2022-08-25
Regulatorisk

Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") offentliggör härmed halvårsrapporten för de sex första månaderna 2022. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.plexian.se). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten

2022-08-12

Fintechbolaget Plexian lanserar idag Google Pay. Användaren kan nu enkelt ansluta sitt Edge-kort till tjänsten för att betala snabbt och smidigt med sin Android mobil eller smartklocka.

2022-07-01

Fintechbolaget Plexian AB ("Plexian") har ingått avsiktsförklaring med Hub Park AB. Parternas avsikt är att undersöka möjligheterna att implementera Plexians Edge plattform i Hub Parks befintliga och kommande etableringar.

2022-06-21

Fintech bolaget Plexian lanserar idag Apple Pay vilket innebär att användaren nu kan ansluta sitt Edge-kort till tjänsten för att betala kontaktlöst med iPhone eller Apple Watch. Betaltjänsten erbjuder smidiga och säkra betalningar i butik, webbplatser och i appar.

2022-06-17

På bolagsstämman den 5 maj tog Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") in ny kraft i styrelsen i form av Henric Blomsterberg. Henric har en mycket lång erfarenhet av detaljhandel såväl traditionell handel, som online-handel och kommer därför att vara ett viktigt bidrag till den fortsatta utvecklingen av Plexians plattform Edge.

2022-05-05
Regulatorisk

Årsstämma i Plexian AB (publ) ("Bolaget") ägde rum idag den 5 maj 2022 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Gustav Adolfs Torg 8 B, 211 39 Malmö. Med stöd av tillfälliga lagregler har aktieägare även kunnat utöva sin rösträtt per post. Samtliga beslut fattades i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag, med undantag för förslaget till beslut om bolagsordningsändring respektive emissionsbemyndigande. De huvudsakliga besluten fattade av stämman framgår nedan.

2022-04-28
Regulatorisk

Styrelsen i Plexian AB (publ) ("Bolaget") offentliggör härmed sitt beslutsförslag avseende val av styrelse vid årsstämman i Bolaget den 5 maj 2022.

2022-04-04
Regulatorisk

Aktieägarna i Plexian AB (publ), org.nr 559109-0559 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 5 maj 2022 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Gustav Adolfs Torg 8 B, 211 39 Malmö.

1
2
3
4
5

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.