Pressmeddelanden

Plexian AB (publ): skiljedom avseende tvisten med Norberg & Partner ska meddelas den 7 juli 2023

Plexian AB (publ) ("Bolaget" eller "Plexian") offentliggjorde den 26 september 2022 att Plexian har beslutat att vidta rättsliga åtgärder gentemot Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ) ("Norberg & Partner") för att Norberg & Partner inte betalat utestående teckningslikvid om ca 12,5 MSEK i den nyemission som offentliggjordes den 1 april 2022.

Den 27 oktober 2022 offentliggjorde Plexian att Plexian har påkallat skiljeförfarande hos Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut ("SCC") för avgörande av tvisten.

Idag offentliggör Plexian att SCC hänskjutit målet till skiljenämnd och att skiljedom ska meddelas den 7 juli 2023. SCC får senarelägga tidpunkten för dom på en motiverad begäran från skiljenämnden eller om det annars anses nödvändigt.

"Jag ser positivt på att vi nu har en tidplan för tvisten att förhålla oss till och ser fram emot ett avgörande", kommenterar Plexians VD Johan Möllerström.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Möllerström, VD Plexian
T: +46 (0) 768 86 81 78
E: johan.mollerstrom@plexian.se
Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se 

Om Plexian AB (publ)

Plexian är ett FinTech bolag som grundades 2017 med ett fokus på kunden baserat på möjligheter skapade genom "open banking". Plexians affärsmodell bygger på att konvertera redan existerande medlemmar hos partners med stora medlemsdatabaser, till användare av den egenutvecklade plattformen Edge. Kortet erbjuds i både virtuell och fysisk form och möjliggör datainsamling baserad på äkta transaktionsdata. För att maximera aktiveringen av betalfunktionen har Plexian överenskommelser med merchants om att erbjuda specifika erbjudanden kopplat till Edge.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.