Pressmeddelanden

Nordiskt samarbete när Plexian och Enfuce levererar molnbaserade betalningslösningar

Fintechbolagen Plexian och Enfuce har ingått ett strategiskt samarbete för att tillsammans driva innovation inom betalnings- och lojalitetslösningar.

EMBARGO: 28 april 2021.

Förra året offentliggjorde Plexian ett partnerskap med Fitness 24/7 om lanseringen av ett lojalitetsprogram. Det svenska fintechbolaget utvecklar Edge, en produkt som använder transaktionsdata från prepaid Visa-kort för att skapa verkligt relevanta kampanjer åt kunderna. Edge gör kampanjerna tillgängliga via alla kanaler, både digitala och fysiska.

För att säkerställa att Plexian infriar löftet om att leverera innovativa och banbrytande tjänster har företaget ingått ett strategiskt partnerskap med betaltjänstleverantören Enfuce, ett av Europas ledande fintechbolag med bas i Norden.

"Dialogen och samarbetet med Enfuce har varit bra från början. De förstår vår verksamhet och de gör affärer på samma sätt som vi, vilket har gjort det möjligt för oss att arbeta tätt ihop. Genom att kombinera våra erfarenheter och ambitioner med deras stora strategiska kunskap är vi säkra på att vi kommer att kunna leverera förstklassiga lojalitets- och betalningslösningar till partners och kunder", säger Staffan Mattson, VD för Plexian.

Enfuces nyckelfärdiga CaaS-erbjudande (Card as a Service) gör det möjligt för fintechbolag och banker att snabbt utfärda betalkort på ett säkert och skalbart sätt, oavsett var verksamheten finns. Enfuces CaaS-lösning ger stöd i olika användarsituationer och kan integreras snabbt som en del av kundens kärnanvändarupplevelse.

"Plexian är en föregångare inom kundlojalitetslösningar, och vi är mycket glada över att de valt att samarbeta med oss. Plexians förståelse för kundernas behov, den innovativa attityden och fokus på samarbete delas av Enfuce. Det är mycket stimulerande att få jobba tillsammans för att utveckla en riktigt bra användarupplevelse där betalningarna spelar en avgörande roll", säger Mikko Nurminen, Head of Sales and Marketing på Enfuce.

Enfuce kommer också att hantera bedrägeriövervakningen och kortreklamationer samt BIN-relationen åt Plexian. Med utgångspunkt i Edge-plattformen fortsätter Plexian att ingå partnerskap med starka varumärken i olika segment för att tillhandahålla betalnings- och lojalitetslösningar till fler partners. Plexian implementerar också under de kommande sex månaderna de senaste digitala betalningsfunktionerna, som "köp nu, betala senare"-lösningar och virtuella kort genom Google Pay och Apple Pay.

*Visa är ett registrerat varumärke som tillhör Visa International Service Association.

För ytterligare information kontakta:

Mikko Nurminen, Head of Sales and Marketing, Enfuce, mikko.nurminen@enfuce.com

Staffan Mattson, CEO, Plexian, staffan@plexian.se

Om Plexian

Plexian är ett FinTech bolag som grundades under 2017 med ett stort fokus på kunden baserat på affärsmöjligheter skapade genom open banking. Bolaget har utvecklat en transaktionsbaserad lojalitetsplattform - Edge - en försäljningsdrivande lojalitetsplattform som genererar erbjudanden åt kunder som använder det till plattformen hörande Visabetalkortet för sina betalningar. Den data som transaktionerna genererar används i Edge for att ge kunderna skräddarsydda erbjudanden som förbättrar den dagliga konsumtionen och ökar kundlojaliteten.

Plexian AB är noterat på Nasdaq First North i Stockholm.

Om Enfuce

Enfuce erbjuder betalnings-, Open Banking- och hållbarhetslösningar åt banker, fintech-företag, finansiella operatörer och handlare. Genom att kombinera branschexpertis, innovativ teknik och compliance, levererar företaget långsiktiga och skalbara lösningar på ett snabbt och säkert sätt. Enfuce grundades 2016, har över 70 anställda i Norden och 10 miljoner slutanvändare på sin plattform.

Filer för nedladdning
2022-09-26
Regulatorisk

Plexian AB (publ) ("Bolaget" eller "Plexian") har idag beslutat att vidta rättsliga åtgärder gentemot Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ) ("Norberg & Partner") för att Norberg & Partner inte betalat utestående teckningslikvid om ca 12,5 MSEK i den nyemission som offentliggjordes den 1 april 2022.

2022-09-02

Fintech-bolaget Plexian AB ("Plexian") meddelar idag att de är ett av 15 startups som kommer att delta i årets höstupplaga av Mastercard Lighthouse FINITIV.

2022-08-25
Regulatorisk

Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") offentliggör härmed halvårsrapporten för de sex första månaderna 2022. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.plexian.se). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten

2022-08-12

Fintechbolaget Plexian lanserar idag Google Pay. Användaren kan nu enkelt ansluta sitt Edge-kort till tjänsten för att betala snabbt och smidigt med sin Android mobil eller smartklocka.

2022-07-01

Fintechbolaget Plexian AB ("Plexian") har ingått avsiktsförklaring med Hub Park AB. Parternas avsikt är att undersöka möjligheterna att implementera Plexians Edge plattform i Hub Parks befintliga och kommande etableringar.

2022-06-21

Fintech bolaget Plexian lanserar idag Apple Pay vilket innebär att användaren nu kan ansluta sitt Edge-kort till tjänsten för att betala kontaktlöst med iPhone eller Apple Watch. Betaltjänsten erbjuder smidiga och säkra betalningar i butik, webbplatser och i appar.

2022-06-17

På bolagsstämman den 5 maj tog Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") in ny kraft i styrelsen i form av Henric Blomsterberg. Henric har en mycket lång erfarenhet av detaljhandel såväl traditionell handel, som online-handel och kommer därför att vara ett viktigt bidrag till den fortsatta utvecklingen av Plexians plattform Edge.

2022-05-05
Regulatorisk

Årsstämma i Plexian AB (publ) ("Bolaget") ägde rum idag den 5 maj 2022 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Gustav Adolfs Torg 8 B, 211 39 Malmö. Med stöd av tillfälliga lagregler har aktieägare även kunnat utöva sin rösträtt per post. Samtliga beslut fattades i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag, med undantag för förslaget till beslut om bolagsordningsändring respektive emissionsbemyndigande. De huvudsakliga besluten fattade av stämman framgår nedan.

2022-04-28
Regulatorisk

Styrelsen i Plexian AB (publ) ("Bolaget") offentliggör härmed sitt beslutsförslag avseende val av styrelse vid årsstämman i Bolaget den 5 maj 2022.

2022-04-04
Regulatorisk

Aktieägarna i Plexian AB (publ), org.nr 559109-0559 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 5 maj 2022 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Gustav Adolfs Torg 8 B, 211 39 Malmö.

1
2
3
4
5

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.