Pressmeddelanden

Förslag till val av styrelse vid årsstämman i Plexian AB (publ)

Styrelsen i Plexian AB (publ) ("Bolaget") offentliggör härmed sitt beslutsförslag avseende val av styrelse vid årsstämman i Bolaget den 5 maj 2022.

Det föreslås att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter samt omval av Staffan Mattson, Per-Ola Rosenqvist, Per-Olov Carlsson och Cecilia Wallersköld till ordinarie ledamöter och Per-Ola Rosenqvist till ordförande. Vidare föreslås nyval av Henric Blomsterberg som ordinarie ledamot.

Om Henric Blomsterberg

Född: 1967

Arbetslivserfarenhet och utbildning: Henric Blomsterberg har arbetat inom detaljhandeln i 30 år och driver och har drivit Blomsterbergs Möbler, Blomsterbergs Sängar, Hästens Emporia och en Svenska Hem butik. Han är även verksam inom hotellbranschen där han driver och äger Hotel Stensson i Eslöv. På senare år har Henric i huvudsak fokuserat på fastighetsutveckling. Henric är sedan 2005 styrelseordförande i Möbelmästarna, en möbelkedja som verkar över hela Sverige med 30 medlemmar och en omsättning på 400 miljoner. Han är utbildad marknadsekonom vid Lunds universitet.

Eget och närståendes innehav: 400 000 aktier genom direkt innehav i Bolaget

Oberoende i förhållande till Bolagets ledning: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Om årsstämman

Årsstämman i Bolaget äger rum torsdagen den 5 maj 2022 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Gustav Adolfs Torg 8 B, 211 39 Malmö. Styrelsen har med stöd av tillfälliga lagregler beslutat att aktieägare även ska kunna poströsta före årsstämman. Poströstningsformuläret finns uppladdat under fliken "Bolagsstämmor" på Bolagets hemsida (www.plexian.se), tillsammans med kallelsen, fullmaktsformulär, årsredovisningen (inkluderande revisionsberättelsen) och styrelsens fullständiga beslutsförslag. För ytterligare information om årsstämman hänvisas till kallelsen.

För ytterligare information kontakta:

Staffan Mattson, VD Plexian AB (publ)
E-post: staffan@plexian.se

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se. Plexians aktie handlas sedan april 2021 på Nasdaq First North Growth Market.

Om Plexian

Plexian är ett FinTech bolag som grundades 2017 med ett fokus på kunden baserat på möjligheter skapade genom "open banking". Plexians affärsmodell bygger på att konvertera redan existerande medlemmar hos partners med stora medlemsdatabaser, till användare av den egenutvecklade plattformen Edge. Kortet erbjuds i både virtuell och fysisk form och möjliggör datainsamling baserad på äkta transaktionsdata. För att maximera aktiveringen av betalfunktionen har Plexian överenskommelser med merchants om att erbjuda specifika erbjudanden kopplat till Edge.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.