Pressmeddelanden

Plexian rekryterar CCO

FinTech bolaget Plexian har rekryterat Lina Andolf-Orup i rollen som CCO, Chief Commercial Officer.

Lina har en lång erfarenhet från ledande globala marknadsföringsroller inom techbranschen, från storföretag som Nokia och Microsoft, men även mindre start-ups. Närmast kommer hon från svenska biometribolaget Fingerprints som Global Head of Marketing r hon har byggt upp marknadsföringen och haft en tongivande position för företaget i stort. Framför allt har Lina haft fokus på nya strategiska segment såsom betalningar. Hon har bott och jobbat internationellt och har en gedigen kunskap inom både B2C och B2B. Med bred marknadsföringskompetens, strategiskt och kommersiellt perspektiv är Lina en stark ledare med ett utifrån-in tänk. Hon drivs av dynamiken mellan samarbete, partnerskap och innovativ teknik med hjärtat hos användaren.

"Lina representerar den kompletterande pusselbit som vi har sökt. Med Lina får vi en person som stärker vår förmåga att växa snabbt men strukturerat mot tydliga mål och utmanande ambitioner. Lina förstår vår affärsmodell och de möjligheter denna representerar samtidigt som hon ser styrkorna i den företagskultur vi vill etablera. Detta i kombination med den personlighet som Lina har gör att Plexians framtid nu ser ännu ljusare ut", säger Staffan Mattson, VD för Plexian.

"Betal- och finanssektorn håller på att transformeras och nya lagar har öppnat upp för fantastiska möjligheter i en bransch som verkligen behöver förändras. Jag har arbetat inom tech hela min karriär och brinner för att förenkla människors vardag med smarta digitala lösningar. Plexian har en skalbar affärsmodell och innovativa produkter kombinerat med en stor förståelse för både partners och konsumenters behov och beteenden. Det är mycket bra förutsättningar och potential för framtida framgång tror jag. Jag ser verkligen fram emot att börja på Plexian och bidra med min erfarenhet och fokus på att skapa värde med kunden och individen i centrum, i Sverige och internationellt", säger Lina.

Lina börjar hos oss den 1 april 2022.

För ytterligare information kontakta: Staffan Mattson, CEO, Plexian,staffan@plexian.se

Om Plexian
Plexian är ett Fintechbolag som grundades under 2017 med ett stort fokus på kunden baserat på affärsmöjligheter skapade genom open banking. Bolaget har utvecklat en transaktionsbaserad lojalitetsplattform - Edge - en försäljningsdrivande lojalitetsplattform som genererar erbjudanden åt kunder som använder det till plattformen hörande Visabetalkortet för sina betalningar. Den data som transaktionerna genererar används i Edge for att ge kunderna skräddarsydda erbjudanden som förbättrar den dagliga konsumtionen och ökar kundlojaliteten. Plexian AB är noterat på Nasdaq First North i Stockholm.

Filer för nedladdning
2022-07-01

Fintechbolaget Plexian AB ("Plexian") har ingått avsiktsförklaring med Hub Park AB. Parternas avsikt är att undersöka möjligheterna att implementera Plexians Edge plattform i Hub Parks befintliga och kommande etableringar.

2022-06-21

Fintech bolaget Plexian lanserar idag Apple Pay vilket innebär att användaren nu kan ansluta sitt Edge-kort till tjänsten för att betala kontaktlöst med iPhone eller Apple Watch. Betaltjänsten erbjuder smidiga och säkra betalningar i butik, webbplatser och i appar.

2022-06-17

På bolagsstämman den 5 maj tog Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") in ny kraft i styrelsen i form av Henric Blomsterberg. Henric har en mycket lång erfarenhet av detaljhandel såväl traditionell handel, som online-handel och kommer därför att vara ett viktigt bidrag till den fortsatta utvecklingen av Plexians plattform Edge.

2022-05-05
Regulatorisk

Årsstämma i Plexian AB (publ) ("Bolaget") ägde rum idag den 5 maj 2022 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Gustav Adolfs Torg 8 B, 211 39 Malmö. Med stöd av tillfälliga lagregler har aktieägare även kunnat utöva sin rösträtt per post. Samtliga beslut fattades i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag, med undantag för förslaget till beslut om bolagsordningsändring respektive emissionsbemyndigande. De huvudsakliga besluten fattade av stämman framgår nedan.

2022-04-28
Regulatorisk

Styrelsen i Plexian AB (publ) ("Bolaget") offentliggör härmed sitt beslutsförslag avseende val av styrelse vid årsstämman i Bolaget den 5 maj 2022.

2022-04-04
Regulatorisk

Aktieägarna i Plexian AB (publ), org.nr 559109-0559 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 5 maj 2022 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Gustav Adolfs Torg 8 B, 211 39 Malmö.

2022-04-01
Regulatorisk

Styrelsen för Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") har beslutat, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 3 mars 2021, om en riktad nyemission om 5 274 261 aktier mot en teckningslikvid om cirka 25 MSEK före transaktionskostnader ("Nyemissionen"). Teckningskursen uppgår till 4,74 SEK, motsvarande en rabatt om cirka 5 procent i förhållande till den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under de senaste 30 handelsdagarna. Emissionslikviden från den riktade nyemissionen kommer användas för att finansiera Bolagets fortsatta tillväxt tillsammans med de partners som Bolaget är i färd att etablera samarbete med. Tecknaren är investmentbolaget Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ) (Norberg & Partner).  

2022-04-01
Regulatorisk

Styrelsen för Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") har beslutat, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 3 mars 2021, om en riktad nyemission om 5 274 261 aktier mot en teckningslikvid om cirka 25 MSEK före transaktionskostnader ("Nyemissionen"). Teckningskursen uppgår till 4,74 SEK, motsvarande en rabatt om cirka 5 procent i förhållande till den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under de senaste 30 handelsdagarna. Emissionslikviden från den riktade nyemissionen kommer användas för att finansiera Bolagets fortsatta tillväxt tillsammans med de partners som Bolaget är i färd att etablera samarbete med. Tecknaren är investmentbolaget Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ).

2022-03-31
Regulatorisk

FinTech bolaget Plexian har rekryterat Lina Andolf-Orup i rollen som CCO, Chief Commercial Officer.

2022-03-03

Fintechbolaget Plexian har rekryterat Kristin Asgermyr i rollen som ansvarig för bolagets Legal & Compliance-funktion.

1
2
3
4
5

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.