Pressmeddelanden

Plexian AB (publ): Idag är första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market

Idag, den 14 april 2021, inleds handeln i Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") på Nasdaq First North Growth Market. Plexians aktie har ISIN-kod SE0015659941 och handlas under kortnamnet PLEX. Teckningsoptionerna av serie TO2 har ISIN-kod SE0015659933 och handlas under kortnamnet PLEX TO2.

Plexian genomförde under mars 2021 en övertecknad nyemission som tillförde Bolaget en bruttoemissionslikvid om 40 MSEK före emissionskostnader och kvittning av fordringar.

VD Staffan Mattson kommenterar:

- Vi är glada och stolta över det intresse som har visats för Plexians IPO. Genom noteringen på Nasdaq First North Growth Market skapas möjligheter för oss att fullfölja de tillväxtplaner vi har skapat för Plexian. Vi ger också våra nuvarande och blivande aktieägare en bättre möjlighet att följa vår resa genom att aktien nu upptas till handel. Genom den egenutvecklade produkten Edge har vi skapat förutsättningar att nyttja det marknadsfönster som står öppet. De många dialoger vi för med såväl partnerorganisationer som handlare som vill använda Edge som försäljningskanal är för oss också bevis på att timingen är helt rätt. Utmaningen är inte att hitta nya partners utan att välja de som strategiskt matchar våra ambitioner. Vi är i förhandlingar med ett antal sådana partners och förväntar oss att åtminstone ett till partneravtal kan ingås innan sommaren. För oss är det nu den riktiga resan börjar och vi är övertygade om att den blir såväl snabb som spännande.

Rådgivare, emissionsinstitut och Certified Adviser

Eminova Partners AB agerar finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med emissionen. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med emissionen och har även utsetts till Plexians Certified Adviser.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Staffan Mattson, VD Plexian AB (publ)
E-post: staffan@plexian.se
Telefon: 040 602 54 15

Om Plexian

Plexian är ett FinTech bolag som grundades under 2017 med ett stort fokus på kunden baserat på affärsmöjligheter skapade genom open banking. Bolaget har utvecklat en transaktionsbaserad lojalitetsplattform - Edge - en försäljningsdrivande lojalitetsplattform som genererar erbjudanden åt kunder som använder det till plattformen hörande Visabetalkortet för sina betalningar. Den data som transaktionerna genererar används i Edge for att ge kunderna skräddarsydda erbjudanden som förbättrar den dagliga konsumtionen och ökar kundlojaliteten.

För mer information, se Plexians hemsida www.plexian.se

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.