Investor relations

Pressmeddelanden

Nordiskt samarbete när Plexian och Enfuce levererar molnbaserade betalningslösningar

Fintechbolagen Plexian och Enfuce har ingått ett strategiskt samarbete för att tillsammans driva innovation inom betalnings- och lojalitetslösningar.

EMBARGO: 28 april 2021.

Förra året offentliggjorde Plexian ett partnerskap med Fitness 24/7 om lanseringen av ett lojalitetsprogram. Det svenska fintechbolaget utvecklar Edge, en produkt som använder transaktionsdata från prepaid Visa-kort för att skapa verkligt relevanta kampanjer åt kunderna. Edge gör kampanjerna tillgängliga via alla kanaler, både digitala och fysiska.

För att säkerställa att Plexian infriar löftet om att leverera innovativa och banbrytande tjänster har företaget ingått ett strategiskt partnerskap med betaltjänstleverantören Enfuce, ett av Europas ledande fintechbolag med bas i Norden.

"Dialogen och samarbetet med Enfuce har varit bra från början. De förstår vår verksamhet och de gör affärer på samma sätt som vi, vilket har gjort det möjligt för oss att arbeta tätt ihop. Genom att kombinera våra erfarenheter och ambitioner med deras stora strategiska kunskap är vi säkra på att vi kommer att kunna leverera förstklassiga lojalitets- och betalningslösningar till partners och kunder", säger Staffan Mattson, VD för Plexian.

Enfuces nyckelfärdiga CaaS-erbjudande (Card as a Service) gör det möjligt för fintechbolag och banker att snabbt utfärda betalkort på ett säkert och skalbart sätt, oavsett var verksamheten finns. Enfuces CaaS-lösning ger stöd i olika användarsituationer och kan integreras snabbt som en del av kundens kärnanvändarupplevelse.

"Plexian är en föregångare inom kundlojalitetslösningar, och vi är mycket glada över att de valt att samarbeta med oss. Plexians förståelse för kundernas behov, den innovativa attityden och fokus på samarbete delas av Enfuce. Det är mycket stimulerande att få jobba tillsammans för att utveckla en riktigt bra användarupplevelse där betalningarna spelar en avgörande roll", säger Mikko Nurminen, Head of Sales and Marketing på Enfuce.

Enfuce kommer också att hantera bedrägeriövervakningen och kortreklamationer samt BIN-relationen åt Plexian. Med utgångspunkt i Edge-plattformen fortsätter Plexian att ingå partnerskap med starka varumärken i olika segment för att tillhandahålla betalnings- och lojalitetslösningar till fler partners. Plexian implementerar också under de kommande sex månaderna de senaste digitala betalningsfunktionerna, som "köp nu, betala senare"-lösningar och virtuella kort genom Google Pay och Apple Pay.

*Visa är ett registrerat varumärke som tillhör Visa International Service Association.

För ytterligare information kontakta:

Mikko Nurminen, Head of Sales and Marketing, Enfuce, mikko.nurminen@enfuce.com

Staffan Mattson, CEO, Plexian, staffan@plexian.se

Om Plexian

Plexian är ett FinTech bolag som grundades under 2017 med ett stort fokus på kunden baserat på affärsmöjligheter skapade genom open banking. Bolaget har utvecklat en transaktionsbaserad lojalitetsplattform - Edge - en försäljningsdrivande lojalitetsplattform som genererar erbjudanden åt kunder som använder det till plattformen hörande Visabetalkortet för sina betalningar. Den data som transaktionerna genererar används i Edge for att ge kunderna skräddarsydda erbjudanden som förbättrar den dagliga konsumtionen och ökar kundlojaliteten.

Plexian AB är noterat på Nasdaq First North i Stockholm.

Om Enfuce

Enfuce erbjuder betalnings-, Open Banking- och hållbarhetslösningar åt banker, fintech-företag, finansiella operatörer och handlare. Genom att kombinera branschexpertis, innovativ teknik och compliance, levererar företaget långsiktiga och skalbara lösningar på ett snabbt och säkert sätt. Enfuce grundades 2016, har över 70 anställda i Norden och 10 miljoner slutanvändare på sin plattform.

Filer för nedladdning
2021-09-16
Regulatorisk
2021-09-02
Regulatorisk

Styrelsen för Plexian AB (publ), org.nr. 559109-0559 ("Bolaget" eller "Plexian"), kallar härmed aktieägarna i Bolaget till extra bolagsstämma måndagen den 4 oktober 2021 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Gustav Adolfs Torg 8 B, 211 39 Malmö.

2021-09-02
Regulatorisk

Styrelsen för Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") har, villkorat av aktieägarnas efterföljande godkännande, beslutat om en riktad nyemission om 8 219 166 aktier ("Nyemissionen") till ett urval av befintliga aktieägare och kvalificerade professionella investerare i Sverige, däribland Martin Linde via bolag, Alexander Schoeneck privat och via bolag, Jinderman & Partners AB, Sebastian Clausin privat och via bolag, Tobias Ekelin privat och via bolag samt Malmö Tech Invest AB. Teckningskursen uppgår till 2,92 SEK per aktie. I samband med Nyemissionen har Bolagets största aktieägare, Malmö Tech Invest AB och Karman i Malmö Invest AB förbundit sig att avstå från att avyttra 70 procent av sina aktier under en period om 180 dagar från den 11 oktober 2021.

2021-08-25
Regulatorisk

Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") offentliggör härmed halvårsrapport för de sex första månaderna 2021. Halvårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.plexian.se). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

2021-07-09
Regulatorisk

Fintechbolaget Plexian AB ("Plexian") meddelar idag att bolaget och Coop Sverige AB ("Coop") har tecknat en avsiktsförklaring. Avsiktsförklaringen omfattar ett samarbete bolagen emellan för att integrera Edge-plattformen i Coops medlemsprogram som har över 3,7 miljoner medlemmar.

2021-07-09
Regulatorisk

Fintechbolaget Plexian AB ("Plexian") meddelar idag att bolaget och Cashbutler AB ("Cashbutler") har tecknat en avsiktsförklaring. Avsiktsförklaringen omfattar etablering av ett joint-venturebolag som ska utveckla den digitala valuta som ska användas för återbäring i Edge-plattformen.

2021-07-02

Fintechbolaget Plexian AB ("Plexian") tar nästa steg i utvecklingen av sin lojalitetsplattform Edge och har nu beslutat att utveckla en digital valuta för bästa möjliga lösning till alla användare.

2021-06-16

Fintech-bolaget Plexian AB ("Plexian") har beslutat att vidareutveckla bolagets affärsstrategi och därigenom utöka nyttan för användaren samt möjliggöra för fler partnerskap. Det första steget är att vidareutveckla lojalitetskonceptet genom att undersöka förutsättningarna att bli licensierad kortutgivare.

2021-05-07

Fintechbolaget Plexian har rekryterat Niklas Gustafsson i rollen som CTO.

1
2

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.